Reaktor RBMK

Detailní popis Leningradské jaderné elektrárny

OBSAH

Celkový popis elektrárny
Geografické uspořádání
Generální plán
Organizační struktura provozu
Schéma principu AES
Reaktor
Základní technické parametry
Konstrukce reaktoru
Grafitová výplň
Palivový článek
Palivový kanál
Kanál systému řízení a ochrany
Kanál ochlazování reflektoru
Biologická ochrana reaktoru
Okruh rozvětvené nucené cirkulace
Systém regulace a kontroly průtoku teplonositele v palivových kanálech
Zavážecí stroj
Okruh ochlazování systému řízení a ochrany
Plynový okruh a systém kontroly celistvosti kanálů reaktoru (KCTK)
Systém proplachu a ochlazování
Systém technologické kontroly
Kritéria a systémy bezpečnosti
Kritéria bezpečnosti
Systém řízení a ochrany
Systém havarijní ochrany reaktoru
Systém ochrany před převýšením tlaku v cirkulačním okruhu
Systém ochrany před převýšením tlaku v reaktorovém prostoru
Systém havarijního ochlazení reaktoru (SAOR)
SAOR 1. a 2. bloku
SAOR 3. a 4. bloku
Systém lokalizace havárie
Systém kontroly radiační bezpečnosti
Turbína
Elektrické obvody
Principální elektrické schema
Napájení provozních potřeb
Systém nouzového napájení
Systém udržování chemicko - vodního režimu
Ventilace
Sklad vyhořelého paliva