<<Před.   <<Obsah>>  Násl.>>


Konstrukce reaktoru

Uchycení reaktoru plní funkci upevnění a nesení a také funkci biologické ochrany

Část «S» - oporná konstrukce reaktoru zhotovená ve tvaru kříže, která přenáší váhu reaktoru na zákládní desku z žáruvzdorného betonu na dně šachty reaktoru
Část «OR» - nosná konstrukce grafitové vyzdívky a potrubí spodních vodních komunikací. Je sestavena z cylindrického pláště a vrchní a dolní mřížky. Do otvorů jsou navařeny trubky palivových kanálů a kanálů systému ochrany a regulace. Vnitřní prostor je zasypán 'serpentýnem'
Část «JE» - horní nosná konstrukce kanálů, kazet, zařízení systému ochrany a regulace, potrubí parovodních komunikací a deskové podlahy. Konstrukčně podobná části «OR»
Část «KŽ» - cylindrický kožich reaktoru s kompenzátory v místě styku s částmi «OR» a «JE» tvoří hermeticky uzavřený reaktorový prostor (RP)
Části «L» a «D» - okružní nádrže biologické ochrany. Rezervoáry jsou rozděleny na 16 hermeticky uzavřených úseků zaplněných vodou. Ta v nich cirkuluje. Cirkulaci zajišťuje zařízení tepelně-výměnný-čerpadla :)
Část «L» - je oporná pro konstrukční část «JE», na kterou se váha přenáší přes 16 válcových opěr
Část «E» - překrývá zespoda montážní díru mezi stěnou šachty i částí «KŽ», je to zasypáno pískovou zásypkou
Část «G» - spolu s deskovou podlahou tvoří ochranu reaktorového sálu od zářením z reaktoru
Desková podlaha zakrývá prostor nad reaktorem a je vytvořena z desek a bloků, které se opírají o trakty kanálů. Vnitřek je zaplněn železobariovým serpentýnovým kamenem.

Konstrukce reaktoru:

Konstrukce reaktoru

 

  1. Grafitová výplň
  2. Technologické kanály
  3. Reaktorový prostor
  4. Betonová šachta
  5. Část "S"
  6. Část "OR"
  7. Část "JE"
  8. Část "KŽ"
  9. Část "L"
10. Část "D"
11. Část "E"
12. Část "G"
13. Desková podlaha
14. Pískový zásypFragment deskové podlahy:

Fragment deskové podlahy

1. část vrchního překrytí
2. Snímatelná část deskové podlahy
3. Kanál chlazení reflektoru
4. Technologické kanály
5. Spodní bloky
6. Teplotní kanál
7. Kanál SUZ (systém ochrany a regulace)


<<Před.   <<Obsah>>  Násl.>>