<<Před.   <<Obsah>>  Násl.>>


REAKTOR
Zařízení a hlavní charakteristika reaktoru

Reaktor RBMK-1000 má tepelný výkon 3200 MW, moderátorem je zde grafit, chladivem lehká voda a jako palivo oxid uraničitý. Celkově je reaktor sestaven ze souboru vertikálních kanálů, které jsou umístěné v kruhových otvorech grafitových kolon, dále z horní a dolní ochranné desky. Lehký cylindrický korpus (obvod) (kožich) obepíná grafitovou vyzdívku. Ta sestává ze sestavených do bloků grafitových kolon čtvercového profilu s kruhovým otvorem podél osy. Výplň stojí na spodní desce, která přenáší váhu celého rekatoru na betonový nosník. Palivové kanály i kanály řídících tyčí procházejí skrz horní i dolní kovovou konstrukci. Přívody k regulačním tyčím jsou rozpoloženy nad aktivní zónou v prostoru vrchní ochranné konstrukce reaktorového sálu.

Palivo ve formě tabletek je uloženo v zirkon - niobových obalech (E-100). Tvely dlouhé 3644 mm jsou po 18 kusech seskupeny do teplovydávajícího svazku. Dva svazky jeden nad druhým nese jeden centrální nosný prut, tvoří teplovydávající kazetu, která se zakládá do palivového kanálu. Výměna paliva se provádí při provozu reaktoru na výkonu pomocí speciálního zavážecího stroje, který operuje v reaktorovém sálu. Za den mohou být vyměněny jeden - dva palivové kanály.

Přibližně 95% energie, která se uvolňuje při štěpné reakci, se předá chladivu. Okolo 5% výkonu reaktoru se uvolňuje v grafitu při zpomalování neutronů a pohlcování kvant záření gamma. Aby se snížil tepelný odpor předávání této energie a také aby se snížila oxidace grafitu, cirkuluje skrz grafitovou výplň směs dusíku a argonu. To slouží také ke kontrole celistvosti kanálů, kontorluje se teplota a vlhost plynu vystupujícího z prostoru. Pod spodní i nad vrchní deskou jsou prostory, ve kterých jsou umístěny rozvodné komunikace vody od rozdělujících kolektorů ke každému kanálu a parovodních komunikací z kanálů do separačních bubnů.

Reaktorový sál Zavážecí stroj najede z z klidové polohy na souřadnice příslušného kanálu, připojí se na kanál, vyrovná svůj tlak s tlakem v kanálu, uvolní těsnění kanálu, vytáhne vyhořelou palivovou kazetu a zasune svěží. Utěsní kanál, odpojí se od něj a dopravý vyhořelou kazetu do ... bazénu. Dokud je stroj připojen na kanál, protéká přes něj do kanálu malé množství čisté vody, která zabraňuje vniknutí horké radioaktivní vody z reaktoru do stroje.

Systém řízení a ochrany reaktoru je založen na zasouvání 191 - 211 tvrdých řídících tyčí pohlcujících neutrony do speciálně k tomu určených kanálů, které jsou ochlazovány vodou autonomního okruhu. Systém zabezpečuje:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REAKTORU RBMK-1000
Výkon reaktoru, kW

 

tepelný

3,2 x 106

elektrický

1 x 106

Průtok chladiva reaktorem [t/h]

37500

Produkce páry [t/h]

5600

Tlak páry v separačních bubnech [kg.s/c.m2]

70

Tlak v tlakových kolektorech [kg.s/c.m2]

86,0

Střední hodnota obsahu páry na výstupu z reaktoru [%]

14,5

Teplota chladiva [°C]

 

na vstupu do aktivní zóny

270

na výstupu z aktivní zóny

284

Maximální výkon jednoho kanálu [kW]

3000

Průtok chladiva kanálem při maximálním výkonu [t/h]

29,4

Maximální obsah páry na výskupu z kanálu [%]

20,1

Minimální zásoba do kritického výkonu

1,04

Výška aktivní zóny [mm]

7000

Průměr aktivní zóny [mm]

11800

Rozteč technologické mřížky, [mm]

250 x 250

Počet palivových kanálů (1. skupina / 2. skupina)

1693/1661

Obohacení paliva [%]

2,4

Střední hlouba vyhoření vyhořelého paliva [MW . den / kg)

22,5

Maximální krátkodobá teplota grafitu [°C]

700

Maximální teplota povrchu zirkoniové trubky technologického kanálu [°C]

325

       Příčný řez zařízením reaktoru:

Příčný řez zařízením reaktoru

  1. Aktivní zóna
  2. Potrubí vodních komunikací
  3. Spodní biologická ochrana
  4. Rozdělovací kolektor
  5. Boční biologická ochrana
  6. Separační buben
  7. Potrubí parovodních komunikací
  8. Vrchní biologická ochrana
  9. Zavážecí stroj
10. Odjímatelná desková podlaha
11. Trakty palivových kanálů
12. Spouštěcí kanály
13. Tlakový kolektor
14. Sací kolektor
15. GCN - hlavní cirkulační čerpadlo 


<<Před.   <<Obsah>>  Násl.>>