<<Před.   <<Obsah>>  Násl.>>


Grafitová výplň

Grafitová výplň reaktoru plní funkci moderátoru a reflektoru. Má válcovou formu o průměru 18 m a výšce 8 m, tvoří ji 2488 grafitových kolon s osovými otvory. Kolony jsou tvořeny z grafitových bloků čtvercového průřezu 250 x 250 mm a výškou 600 mm. Stojí na spodní nosné desce s "kalíšky" umístěných na části «OR». Čtyři krajní řady kolem dokola tvoří boční reflektor o tloušťce 880 mm. Vrchní a spodní vrstvy vysoké 500 mm plní funkci čelních reflektorů. Svrchu jsou kolony přikryté ochrnými deskami.

Na ochranných deskách kolon aktivní zóny jsou namontovány příruby, na deskách periferních kolon reflektoru - směrovací nátrubky, s pomocí kterých se kolony centrují k cestám. Spojení přírub a nátrubků s traktrami je volné, čímž se kompenzují teplotní roztažnosti kolon. Otvory v osách kolon slouží k umístění palivových kanálů a kanálů systému ochrany a regulace. V otvorech periferijních kolon reflektoru jsou kanály chlazení. V otvorech ostatních kolon reflektoru jsou umístěné grafitové tyče.

Schéma části grafitové výplně a konstukce reaktorového prostoru

Grafitová výplň a reaktorový prostor

  1. Grafitové bloky
  2. Grafitové tyče
  3. Kolona aktivní zóny
  4. Kolona reflektoru
  5. Periferní kolona reflektoru
  6. Nosná deska
  7. Nosné kalíšky
  8. Ochranné desky
  9. Příruby
10. Směrovací nátrubky
11. Ochranné tepelné stínění
12. Trakty

 


<<Před.   <<Obsah>>  Násl.>>