<<Před.   <<Obsah>>  Násl.>>


Palivový kanál

Palivový kanál slouží k uchycení palivové kazety do proudu teplonositele. Je to svařovaná konstrukce, kde střední část je vyplněna zirkonovou ocelí, horní a spodní část z nerezové oceli. Střední část je s koncovými částmi spojena speciálními zirkon-ocel spojkami, které jsou zhotoveny metodou difůzního vakuového svaru.

Kanál je v reaktoru umístěn v traktech zavařených do spodní i horní kovové konstrukce. Do horního traktu je pevně připevněn. Aby se zamezilo vzpříčení kanálu v grafitové výplni a zároveň za účelem zlepšení odvodu tepla z grafitové kolony do kanálu, jsou na střední části připevněna rozdělená grafitová pouzdra a kroužky. Střídají se, stýkají se jeden s druhým, jednou s kanálem, jednou s grafitovým blokem. Tak se zajišťuje zároveň konstrukční vůle / mezera i tvrdý kontakt s grafitem.

Těleso kanálu je spočítáno na 20 - 25 let bezporuchové práce, při vniku kritického defektu může být kanál vyměněn za nový při odstaveném reaktoru.

Palivový kanál:

Palivový kanál  

  1. Zátka biologické ochrany
  2. Horní biologická ochrana
  3. Úchyt palivového kanálu
  4. Ochranná deska
  5. Spodní biologická ochrana
  6. Palivový kanál
  7. Palivová kazeta
  8. Vlnovcový kompenzátor
  9. Potrubí přívodu teplonositele
10. Potrubí odvodu teplonositele


<<Před.   <<Obsah>>  Násl.>>