<<Před.   <<Obsah>>  Násl.>>


Kanál systému řízení a ochrany

Kanály systému ochrany a řízení jsou určeny k umístění do nich řídících tyčí systému ochrany a řízení, kontrolních čidel rozprostření výkonu v prostoru aktivní zóny a ionizačních komor a také k zajištění cirkulace ochlazovací vody chladící pracovní orgány systému řízení. Kanál je svařovaná trubicová konstrukce ze slitiny zirkonu a nerezové oceli. Na kanál jsou navlečena grafitová pouzdra zajišťující potřebný teplotní režim grafitových kolon. Na horní části kanálu jsou úchyty pracovního ústrojí a přívodu chladící vody. Spodní část kanálu je zúžení, které zabezpečuje zaplnění celého prostoru kanálu chladící vodou.

Kanál systému ochrany a řízení:

Kanál systému ochrany a řízení  

  1. Řídící tyč
  2. Vlnovcový kompenzátor
  3. Trakt horního kanálu SUZ
  4. Horní zátka
  5. Servopohon
  6. Spodní biologická ochrana
  7. Horní biologická ochrana
  8. Tlumící zařízení
  9. Potrubí odvodu vody z kanálu
10. Potrubí přívodu vody do kanálu

 

<<Před.   <<Obsah>>  Násl.>>