<<Před.   <<Obsah>>  Násl.>>


Kanál chlazení reflektoru

Kanál chlazení reflektoru slouží k odvodu tepla bočního reflektoru grafitové výplně (3), horní kovové konstrukce uchycení bočního reflektoru (4), ale také ke zmenšení úniku tepla ke kožichu a kompenzátorům tvořících hermeticky uzavřený reaktorový prostor. Z konstrukčního hlediska tvoří kanál dvojice soustředných trubic z nerezové oceli. Vnitřní trubicí proudí voda svrchu dolu, kde se otáčí a prostorem mezi vniřní a vnější stěnou teče zpět nahoru.

Kanál chlazení reflektoru:

Kanál chlazení reflektoru  

1. Horní kovová konstrukce
 2. Spodní kovová konstrukce
 3. Boční reflektor
 4. Tyč upevnění bočního reflektoru
 5. Soustředné trubice
 6. Vlnovcový kompenzátor
 7. Pouzdro traktu


<<Před.   <<Obsah>>  Násl.>>