<<Před.   <<Obsah>>  Násl.>>


Biologická ochrana

Biologická ochrana slouží ke snížení intensity ionisujícího záření do prostor elektrárny do úrvoně zadan provozními předpisy a zdravotními pravidly.

Horní ochranu reaktoru tvoří:

Horní ochrana chrání centrální sál od záření reaktoru a teplonositele, spolu s ochranným kontejnerem zavážecího stroje zabezpečuje ochranu personálu při výměně paliva na spuštěném reaktoru. Před pronikáním záření chrání konstrukční elementy kanálů, traktů a také úchyty palivových kazet i ostatní části nacházející se v kanále.

Boční ochranu tvoří:

Spodní ochranu tvoří:

Za normálních pracovních podmínek reaktoru zabezpečuje biologická ochrana v centrálním sále i okolních prostorech v okolí šachty reaktoru velikosti dóz nepřevyšující 2,8 mber/h.

Při manipulaci s palivem může úroveň záření v blízkosti zavážecího stroje krátkodobě dosáhnout 100 mber/h.

Při odstavení reaktoru dovolí radiační situace možnost revize i opravy zařízení v neobsluhovaných prostorech.


<<Před.   <<Obsah>>  Násl.>>