- Obsah -


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA LENINGRADSKÉ AES

Ředitel elektrárny je oficiálním nejvyšším činitelem celého komplexu. Nese zodpovědnost za bezpečnost, spolehlivost, vysokou technickou úroveň a kvalitu provozu elektrárny.

Hlavní inženýr elektrárny je administrativním i technickým vedoucím hlavních činností jednotek i služeb zjišťujících provoz, řízení technologických procesů, technickou obsluhu i opravy zařízení a systémů. Nese plnou zodpovědnost za přijímání technických opatření svázaných s provozem elektrárny.

Zástupce hlavního inženýra pro provoz provádí technické vedení operativně - provozních činností hlavních jednotek elektrárny, které jsou rozhodující v technologických procesech provozu.

Zástupce hlavního inženýra pro opravy provádí technické vedení opravárenských služeb hlavních jednotek AES, které se podílí na technické obsluze i opravě zařízení AES.

Zástupce hlavního inženýra pro fyziku reaktoru a spolehlivost provádí technické vedení služeb AES zabezpečujícími jadernou bezpečnost a spolehlivost provozu reaktoru i jeho systémů

Zástupce hlavní inženýra pro rekonstrukce provádí technické vedení služeb AES, zabezpečujícími zpracování a kontorlu realizace opatření pro rekonstrukce a modernizace zařízení a systémů AES.

Zástupce hlavního inženýra pro bezpečnost provádí technické vedení služeb AES, zabezpečujícím radiační i požární bezpečnost provozu stanice.


- Obsah -