Atomová elektrárna Černobyl

- Na začátek -

Centrální sál - pohled na horní část reaktoru

Reaktor RBMK 1000

Výkon reaktoru
- tepelný 3.200 MW
- elektrický1.000 MW
Aktivní zóna
Ekvivalentní průměr aktivní zóny11.800 mm
Výška aktivní zóny7.000 mm
Rozestup palivových kanálů250 mm
Počet palivových kanálů1693
Maximální výkon palivového kanálu3.000 KW
Produkce páry5.800 t/hodinu
Teplota vody na vstupu do kanálu270 °C
Teplota vody na výstupu kanálu284 °C

RBMK je zkratka od "Reaktor bolšoj mošnosti kalnálnyj", což znamená kanálový reaktor vysokého výkonu. Tento typ reaktoru vyvinuli v 60. letech ve výzkumném ústavu V.I. Kučatova. Je pro něj charakteristické, že palivové články jsou umístěny každý v samostatném kanále. Do kanálu se ze spoda čerpá studená voda, cestou nahoru se ohřívá až vaří. Nahoře odchází parovodní směs do separačního bubnu. V separačním bubnu se odděluje voda od páry. Pára putuje do turbíny, voda se vrací přes čerpadla do reaktoru.

Schema reaktoru RBMK

- Na začátek -

Aktualizace 10.4.2005
Pavrda