Atomová elektrárna Černobyl

- Na začátek -

Pohled na 1. a 2. blok

Základní údaje

Poloha: Ukrajina, 100 km severně od Kijeva na řece Pripjať, hranice s Běloruskem
Počet reaktorů: 4, pátý ve výstavbě
Typ reaktorů: RBMK - kanálový reaktor vysokého výkonu
Výkon: 4 x 1.000 MW
Palivo: obohacený uran 2%
Provoz 1. bloku:
Provoz 2. bloku:
Provoz 3. bloku:
Provoz 4. bloku: 1983 - 26.4.1986

Elektrárna má 4 reaktory RBMK, každý o výkonu 1000MW (Temelín má 2 reaktory VVER 1000MW). Reaktory se u těchto typů elektráren sdružovaly po dvou. U některých elektráren jsou v oddělených budovách, v Černobylu jsou bloky navázány v jednom komplexu. V roce 1986 probíhala stavba 5. a 6. bloku. Ty jsou v samostatném budově. Výstavba byla po havárii zastavena.

Model elektrárny

Poloha

Nachází se 100 km severně od Kijeva na řece Pripjať, na tzv. Ukrajinsko - Běloruském polesí.

Mapa reaktorů na území Evropy a Asie

Elektrárna leží na řece Pripjať, ze které bere vodu na chlazení. V rezervoáru, odkud bere vodu na chlazení. Voda se v jezeru točí proti směru hodinových ručiček.

Schematická mapa okolí elektrárny

Řeka Pripjať se vlévá do Dněpru, ten potom do Černého moře

Mapa řek

Satelitní snímky:

Satelitní snímek elektrárny Satelitní snímek okolí
- Na začátek -

Aktualizace 10.4.2005
Pavrda