MINISTERSTVO ENERGETIKY A ELEKTRIFIKACE SSSR
VPO COJUZATOMENERGO
JADERNÁ ELEKTRÁRNA V.I. LENINA V ČERNOBYLU

Schválil:
Hlavní inženýr ČAES
__________ N.M.Fomin

PROGRAM PRÁCE
zkouška turbogenerátoru č. 8 Černobylské AES
v režimu současného výběhu se zátěží provozních potřeb

Zástupce hlavního inženýra A.S. Datlov
Náčelník PTO A.G. Gellerman
Náčelník EC A.T. Ziněnko
Náčelník ČPNP SAEN I.P. Aleksandrov
Náčelník RC-2 A.P. Kovalenko
Náčelník TC L.A. Choronžuk
Náčelník CTAI E.A. Borodavka
Zást. náčelníka EC V.I. Metelev
Zást. náčelníka EC pro RZAI S.A. Malofienko
Dontechenergo G.P. Metlenko

PROGRAM PRÁCE

zkouška turbogenerátoru č. 8 Černobylské AES
v režimu současného výběhu se zátěží provozních potřeb

1. OBECNÁ ČÁST

1.1. Cílem zkoušky je experimentální prověrka možnosti využití energie mechanického výběhu k udržení provozu machanizmů provozních potřeb v režimu odpojení S.N.
1.2. Zkouška se provede před odstavením bloku na plánovanou - předem hlášenou odstávku (PPR), podle schválené žádosti.
1.3. Délka trvání zkoušky jsou 4 hodiny.

2. PODMÍNKY PROVEDENÍ ZKOUŠKY

BodPopis práceZodpovídá
2.1.Snížit zátěž bloku na 700 až 1000 MWt tepelnýchNSS
2.2.Odpojit a zastavit turbogenerátor TG-7 (nebo převést na VPU).
Odpojit odpínač VTG-7 a odpojovač RTG-7
NCB
NS EC
2.3.Převést napájení provozních potřeb TG-7 sekce 7RA a 7RB na transformátor 6TNS EC
2.4.Turbogenerátor TG-8 pracuje na pracovním buzení, bloky výběhu ARV-SD a ARV-BG uvedeny v činnostNS EC
2.5.Připojit obvod generování signálu MPA do elektrické části obvodu zvyšování zátěže diesel-generátorů (DG) a do obvodu výběhu na dvě řídící jednotky 4ŠČANP-3 takto: na panelu č.2 (levá část) ČŠČ APN-3 zapojit kontakty pomocného tlačítka vyvedeného na BŠU-4 (p. PB-3) na svorky 10 (091-1) s 18 (09-1) a svorky 10 (01-1) s 36 (031-1), dále na panelu č. 3 (levá část) svorky 10 (01-2) s 18 (09-2) a 10 (01-2) s 36 (031-2).ETL
2.6.Napájení sekcí 8RA, 8RB a 8RNA se zajišťuje pracovními vstupyNS EC
2.7.V sekci 8RA zapnout následující mechanismy: 4PN-3,4; 4GCN-13,23; 41KN-73,82; 42KN-73,82; 4NGO-81; 2CN-10NS EC
NSB
2.8.V sekci 8RB zapnout následující mechanismy: 2NPRT-5; 41KN-83; 42KN-83; 4GCN-14,24; 4PN-5; 4NGO-82; VK-15; 2CN-11,12NS EC
NSB
2.9.Napájení sekce 0,4 kV převést na náhradní napájení:
sekci 164N od tr-u 24TR
-«- 74N -«- 21TR
-«- 78N -«- 23TR
-«- 232N -«- 231T
-«- 180N -«- 179T
-«- 225N -«- 226T
-«- 75N -«- 22TR
-«- 167N -«- 24TR
-«- 228N -«- 227T
-«- 165N -«- 24TR
-«- 220N -«- 221T
-«- 208N -«- 208T
-«- 160N -«- 159T
 
2.10.Na sekci 8RNA zapnout následující spoje: 92TNC, 91 TIP, 93 TIP, 224T, 4NSOS-3, 4NS-3, 4-3TNPS, 2NA-6NSB
NS EC
2.11.Napájení vedení (šínoprovodů) 0,4 kV bloku č. 3 přivést od transformátoru 16TR zapnutím sekčního nožového vypínače RŠ-15, 16TR a RŠ-16, 17TR. Odpojit nožový vypínač 0,4 kV transformátorů 15, 17TR7NS EC
2.12.Ochlazování reaktoru při zkoušce zabezpečují sekce 7RA, 7RB, 7RNA a 7RNB. Proto bude zapnuto jedno napájecí čerpado PN (4PN-1 nebo 4PN-2), dvě hlavní cirkulační čerpadla GCN (4GCN-11,21; 4GCN-12,22) a po jednom KN 2 zvedání 42KN-71 (72) a 42KN-81, dále 2NA-4(5) v sekcích 7NRB, 7NRANSB
2.13.V prostorech KRU - 6 kV a BŠU-4 zapojit obvody pro měření průběhů parametrů:
- napětí a proud statoru TG-8
- napětí a proud rotoru TG-8
- napětí a proud vstupu sekcí 8RA, 8RB, 8RNA
- otáčky TG-8
- průtok a otáčky PN a GCN
- okamžik zakrytí ventilů na uzavírání páry
DTE
SRZA
CTAI
ETL
CTAI
2.14.Technologické parametry bloku v průběhu zkoušky se udržují s pomocí UVS Skala a běžně používaných přístrojů. Seznam v příloze č.1. Seznam doplňkových parametrů měřených samozapisujícími měřiči je uveden v příloze č.2CTAI
ČPNP
2.15.Pro zamezení vtoku vody do KMPC od RC-2 uzavřít ručně manipulované ventily všech tří podsystémů SAOR 4PV-3/2, 1, 4, 5; 4PV-53, 54, 63, 64, 73, 74; 4PV-25, 26, 35, 36, 45, 46; 4PV-83, 84
Rozestavit lidi ke kontrole armatury a mechanismů SAOR

3. POSTUP PROVEDENÍ ZKOUŠKY

3.1Před provedením zkoušky vypnit body 2.1 až 2.15 tohoto programu 
3.2Zkontrolovat na x.x. (se zátěží) diesel-generátor 2DG-6 a úvést ho do stavu "horké" rezervyNSB
NS EC
3.3Vyřadit z funkce obvody AVR v sekcích 8RA, 8RB pomocí klíčů PB na pultě 2E BŠU4NS EC
3.4Postavit k pultu 1E operátora, který v případě, že proud rotoru TG8 překročí 3000 A okamžitě hasí pole klíčem zhášení pole nebo po uplynutí 60 s hasí pole na příkaz vedoucího zkoušky.NS EC
3.5Snížit zátěž TG-8 na úroveň provozních potřeb pomocí transformátoru 28TNSB
3.6Sejmout klapku 27N "Zakrytí SK T-8" při vypnutí V2-6T nebo VTG-8" na panelu 24RG 
3.7Vypnout odpojovač transformátoru V2-6T na pultě 1ENS EC
3.8Na příkaz vedoucího zkoušky se zapínají oscilografy a klíčem řízení elektromagnetických ochranných systémů na panelu 6T vyráží se ochranné systémy TG-8, dává se signál MPA do elektrické části pomocným tlačítkem na pultu PB-3.NSB

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠKY

Vybuzený generátor bude vybíhat současně s elektormotory sekcí 8RA a 8RB, které bude napájet a udržovat jejich elektormagnetický moment (a v důsledku i průtok chladiva).
V sekci 8RNA dojde k odpojení sekčních odpojovačů (1VS-2VS) a odpojení všech mechanismů (kromě neodpojitelných stupňů) a také ke spuštění dieselu 2DG-6.
Po naběhnutí 2DG-6 a jeho připojení na sekci dojde k postupnému spouštění mechanismů sekce podle programu MPA.

3.9Provádí se kontrola zápisů a oscilogramů, kontrola zařízení, stav kontrolek a mnemo tabla, stav kontrolních přístrojů.ČPNP
NSB
NS EC
DTE
3.10Obnovuje se napájení sekcí 8RA, 8RB 0,4 kVNS EC
3.10.1Vypínají se všechny odpínače machanismů S.N. na odpojených sekcích 8RA, 8RBNS EC
3.10.2Odpojují se rezervní přívody sekcí 8RA, 8RBNS EC
3.10.3Podle potřeby se zapínají mechanismy S.N. na tuto sekciNS EC
3.10.4Zapínají se odpojovače transformátorů S.N. 6/0,4 kV na sekcích 8RA, 8RBNS EC
3.10.5Zapínají se pracovní přívody sekcí 0,4 kVNS EC
3.10.6Obnovuje se poloha ventilů zavřených v bodě 2.15RC-2
ČNPN
3.10.7Odpojuje se přívod 2DG-6 a zapínají se sekční odpojovače 1VS-2VS RIA na sekci 8RNA z panelu PB-3 BŠU-4 i další potřebné mechanismy. NSB
NS EC
3.10.8V případě nutnosti se 8RA a 8RB přepínají na pracovní napájení

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

4.1 Veškeré manipulace v průběhu zkoušky provádí operativní personál podle potřeb technického vedení zkoušky s konzultací NSS.
4.2 Při nesprávné funkci zařízení pokračují další práce až po odstranění příčiny problému. V případě vzniku havarijní situace se personál řídí místními bezpečnostními pokyny pro případ likvidace havárie.
4.3 Před začátkem zkoušky provede vedoucí zkoušky instruktáž dozorčího personálu (ZGI).

OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA PROVEDENÍ ZKOUŠKY

5.1 Technický vedoucí zkoušky - brigádní inženýr Don-techenergo Metlenko G.P.
5.2 Za provedení zkoušky zodpovídají:
5.2.1 Za operativí manipulace elektrické části, bezpečnostní techniky a požární bezpečnost zástupce náčelníka elektrocechu (EC) pro provoz - Lelečenko A.G
5.2.2 Za správnost kroků RZA bloku č.4 ZNEC - Malafienko S.A.
5.2.3 Za správnost kroků při spouštění MPA a systému nouzového napájení bloku č.4 ZNEC - Metelev V.I.
5.2.4 Za zabezpečení registrace technologických parametrů v průběhu zkoušky - zást. náč. CT AI Lapuga N.R.
5.2.5 Za operativní manipulace na zařízení CN cechů RC, TC, CT AI - náčelníci směn příslušných cechů
5.2.6 Celkové vedení při provádění zkoušky provádí zástupce hlavního inženýra pro provoz 2. skupiny Datlov A.S.

PŘÍLOHA č.1

ANALOGOVÉ PARAMETRY ZÍSKANÉ Z PROGRAMU DREG

ČísloParametrOznačeníPoznámka
1.G p.v. i B/sP1G11110...1600 t/h
2.-//-//-P2G1111-//-//-
3.P v separačních bubnechP1R21110...100 kgs/sm2
4.-//-//-P1R2111-//-//-
5.N v separačních bubnechP1N2511,21 
6.-//-//-P1N2511,21 
7.G v tlakové části GCNN1G1211,21,31,410...12500 m3/h
8.P vody v tlakovém kolektoruDOR7311,210...160 kgs/sm2
9.P na vstupu koll. KN-11T2R43110...15 kgs/sm2
10.Výkon generátoruT2I71110...600 MW
11.Napětí na S.N. 6 kVT2N7412, 130...7,8 kV
12.P v tlakovém kolektoru CUZAOR32110...6 kgs/sm2
13.Zakrytí páry na turbínuT2A1411 
Poznámka: 1. Všechny parametry se měří v intervalu 2 s. 2. Výpis parametrů ze systému DREG vydá SDVI T-otv CT AI

PŘÍLOHA č.2

PARAMETRY MĚŘENÉ NA PULTĚ EIK

ČísloParametrOznačení
1.Průtok vody čtyřmi okruhyP2G1311,12
2.Tlak vody na vstupu GCNN2P1111, 13
3.Tlak vody na výstupu GCNN2P1211, 13
4.Průtok vody v tlakových kolektorech GCN-13.23N1G1231, N2G1231
5.Tlak vody v tlakovém kolektoru PNDOP7311,12
6.Tlak na výstupu KN-1 TG-8T2P4111
7.Tlak na vstupu KN-2 výstupu TG-8T2P4311
8.Tlak na výstupu KN-2 výstpu TG-8T2P4411
9.Průtok konzenzátu po PND-5T2G4611
10.Tlak vody na sacím kolektoru PN (2 místa)DOP4311


Z ruského originálu přeložil Pavrda, 26.4.2006.


Zpět na stránky elektrárny Černobyl