Zpráva o nedostatcích
při stavbě 2. bloku jaderné
elektrárny Černobyl

z tajných archívů, poslal Michal , přeložil Pavrda                             40
   Nepublikovat
                       Tajné

                     21 únor 79 05363
                     Vrátit na CK KPSS
    KOMISE
´ státní bezpečnosti SSSR        Centrální komise KPSS

 21.2.79, nr. 345-A
    Moskva

O nedostatcích při stavbě
černobylské jaderné elektrárny


Podle skutečností, které má KGB SSSR k dispozici, dochází na stavbě druhého
bloku černobylské jaderné elektrárny k odchylkám od projektu a porušování
technologie vedení stavebních a montážních prací, což může vést k haváriím a
nehodám.

Sloupy výztuže strojového sálu jsou postaveny s odklonem od vytyčených os
do vzdálenosti až 100 mm, mezi sloupy chybí na několika místech horizontální
spoje. Stěnové panely jsou uloženy s otklonem od osy až do vzdálenosti 150 mm.
Rozdělení krycích desek je provedeno s odchýlením od předepsaného autorského
záměru. Jeřábová trať a brzdné desky mají spádový rozdíl až do 100 mm a místy
náklon 8 stupňů.

Zástupce náčelníka stavbyvedoucího, soudruh Gora V.T., dal pokyn k provedení
okamžitého dosypání základu, kde je na mnohých místech porušená vertikální
hydroizolace. Podobných narušení se s vědomím s. Gory V.T. i náčelníka
stojitelského komplexu s. Matvějeva Ju.L. dopustili i na jiných místech stavby.
Porušení hydroizolace může vést k proniknutí podzemních vod do budovy
elektrárny a radioaktivnímu znečištění okolního prostředí.

Ze strany hlavního vedení se nevěnuje patřičná pozornost základnímu zařízení,
na jehož práci záleží v mnohém kvalita konstrukce. Betonárka pracuje
nepravidelně a s nízkou kvalitou. Při pokládání zvlášť těžkého betonu docházelo
k přestávkám, což vedlo k tvorbě dutin a popraskání základu. Příjezdové
komunikace jsou v havarijním stavu.

Vázne stavba třetího vysokonapěťového vedení, což může vést k omezenému
využívání výkonu druhého bloku.

V důsledku nedostatečných kontrol stavu bezpečnosti práce za tři kvartály roku
1978 zde došlo k úrazům u 170 osob, ztráta pracovní síly tak představovala 3366
člověko dnů.

O skutečnostech zjištěných Komisí státní bezpečnosti Ukrajiny byl informován CK
KPU.

Tolik pro vaši informaci.

Předseda Komise
Ju. Andropov

Zpět na stránky elektrárny Černobyl